Beyin Ve Sinir Cerrahisi

Beyin Ve Sinir CerrahisiBeyin-Omurilik-Sinir Cerrahisi, primer olarak merkezi ve periferik sinir sistemi hastalıklarının cerrahi tedavisi üzerine donanımlı bir branştır.

Nöroşirürji bölümümüzde, bu alana giren tüm hastalıkların tanı ve tedavileri için hizmet veriyoruz.

Nöroşirurji hangi hastalıkların tedavisini yapıyor?

Özellikle iyi ve kötü huylu beyin tümörleri, omurilik tümörleri, periferik sinirleri tutan tümörlerin tanısı ve cerrahi tedavisi bu uzmanlık alanı içindedir. Omurga ve omurilik hastalıklarının en sık görülen tipleri olan bel ve boyun fıtıkları, omurilik kanalı darlığı (spinal stenoz), bel kayması (spondilolisthesis) gibi rahatsızlıkların cerrahi tedavisinden sorumludur. Özellikle sinir sistemi travmaları (kafa trvmaları-travmatik beyin kanamaları omurilik yaralanmalar), acil cerrahi müdahale gerektirebilen konular nöroşirürji uzmanlarının bilgi ve sorumluluk alanına girmektedir.

Doğmalık sinir sistemi anomalilerinin de (doğmalık omurga eğrilikleri, kraniosinostoz, hidrosefali, omurilik açıklıkları sonucu belde veya boyunda görülebilen şişlikler gibi) cerrahi tedavisi beyin cerrahisinin ilgi alanı içindedir. Anevrizma ve vasküler malformasyon sonucu oluşan beyin kanamalarının ve diğer tip cerrahi gerektiren beyin kanamalarının da cerrahi tedavileri beyin cerrahisinin işidir. Fonksiyonel nöroşirürji alanına ise parkinson veya diğer hareket bozukluklarında gerekebilen beyin pillinin konulması, ilaçla kontrol altına alınamayan epilepsi sara hastalarının cerrahi tedavisi, yerleşmiş felçlere bağlı aşırı adale spazmlarında pompa konulması sinir stimülatörü yerleştirilmesi, ağrıya yönelik cerrahi girişimler (kordotomi, RF, rizotomi gibi) de beyin cerrahisinin tedavi ettiği olgulardır. Erişkinlerde görülen boyun damar tıkanıklıkları veya darlıkları (karotis stenozu) ve hidrosefali (beyindeki boşlukların içinde su birikmesi) yine nöroşirürji uzmanlarının hizmet alanındadır.

Yukarıda bahsedilen bu hastalıkların bazıları hayati tehlike yaratacak aciliyeti yoksa; hasta nöroonkoloji, radyasyon onkolojisi, nöroloji, fizik tedavi, algoloji, ortopedi ve psikiyatri uzmanları ile beraber değerlendirildikten sonra ortak bir kararla tedaviye veya operasyona geçilebilir.

Nöroşirurji bölümümüzde; sinir sisteminde yer alan beyin, omurga ve omurilikle ilişkili hastalıkların tanı ve tedavisi için hizmet veriyoruz.

Bölümümüzde hangi hastalıkların tanı ve tedavisi yapılıyor?

 • Beyin, omurga ve omurilik tümörleri
 • Bel ve boyun fıtığı başta olmak üzere her türlü omurga hastalıkları
 • Anevrizma (balonlaşma)
 • Arteriovenöz malformasyon (AVM)
 • Kavernom
 • Doğumla birlikte ortaya çıkan sinir sisteminin oluşumu sırasında gelişen hastalıklar (meningomyelosel gibi)
 • Diğer çocukluk dönemi hastalıkları
 • Hidrosefali
 • Karpal tünel ve diğer sinir sıkışıklıkları
 • Kafa, omurga ve omurilik yaralanmaları
 • Beyin kanamaları