Nöroloji

NörolojiNöroloji Bölümlerimizin uğraşı alanına giren, beyin kanamaları, baş ağrısı, baş dönmesi serebrovasküler hastalıklar, hareket bozuklukları, kas ve sinir hastalıkları, epilepsi, alzheimer, multipl skleroz, inme ve uyku bozuklukları konularında hastanelerimizde hizmet verilmektedir. Gerektiğinde hastanelerimizin Tıbbi Görüntüleme ve Beyin, Omurilik ve Sinir Cerrahisi Bölümleri ile yakın işbirliği içinde çalışmalar yürütülmektedir.

Kraniyal tomografi veya magnetik rezonans (MR) görüntülemesi, ekokardiografi, ekstrakranial dopler gibi tetkikler hastalarımıza uygulanmakta, alınan sonuçlar hastalarımızın takip ve tedavilerine katkıda bulunmaktadır.

Koma, ilerleyici inme, sık tekrarlayan nöbetler gibi hasta yaşamını tehlikeye sokan ciddi durumlarda hastalarımızın takip ve tedavisi yoğun bakım ünitesinde sürdürülmektedir.

Çoğunlukla el ve ayak uyuşmaları gibi şikayetlerle ortaya çıkan nöropatileri değerlendirmek ve bel, boyun fıtığı gibi ağrılı durumların tanısında dinamik bir tanı yöntemi olan EMG (elektromiyonörografi) tetkiki, elektrofizyoloji laboratuarımızda gerçekleştirilmektedir.

Santral sinir sisteminin birçok hastalığında özellikle de epilepsi hastalığında ayırıcı tanı amacı ile kullanılan EEG (elektroensafolografi) tetkiki de elektrofizyoloji laboratuarımızda yapılabilmektedir.

Ayrıca baş ağrısı yakınmaları baş ağrısı polikliniklerimizde değerlendirilebilmektedir.

Nöroloji Bölümünün İlgilendiği Hastalıklar

1-Serebrovasküler hastalıklar

Beyin Kanamaları 
Beyin Damar Tıkanıkları

2- Epilepsi

3- Hareket bozuklukları

Parkinson 
Esansiyel Tremor
Diskinezi
Distoni 
Huzursuz Bacak Sendromu

4- Demiyalizan hastalıklar

Multipl Skleroz 
Transvers Myelit

5- Periferik sinir hastalıkları

Nöropatiler 
Guillen Barre Sendromu

6- Kas ve sinir kas kavşağı hastalıkları

Myopatiler 
Myastenia Gravis

7- Baş boyun bel ağrıları

Vasküler
Gerilim
Servikojenik Başağrıları
Nevraljiler

8- Demansiyel sendromlar

Delirium
Ensefalit
Demans

9-Sistemik ve metabolik nöroloji hastalıkları

Hipertansif Ensefalopati

10- Omuriliğin travma dışı hastalıklar

Spondilotik Miyelopati
Myelitler
Omurilik Tümörleri 
Subakut Kombine Dejenerasyon

11-Konuşma bozuklukları

Afazi

12- Uyku Hastalıkları

Uyku apnesi

Horlama

Uykusuzluk

Aşırı uyuma hali