Göğüs Cerrahisi

Göğüs CerrahisiGöğüs Cerrahisi, göğüs boşluğunda yerleşen kalp hariç diğer organ ve bölgelerin, (göğüs duvarı, kaburgalar, akciğerler, akciğer zarları, mediyasten, diyafragma, yemek borusu) ait hastalıkların travmaları ve cerrahi tedavileri ile ilgili branştır.

HASTANELERİMİZDE GERÇEKLEŞTİRİLEN BAŞLICA AMELİYATLAR

Kapalı (iğne ile) veya açık (ameliyatlı) biyopsiler (Akciğer, lenf bezleri veya akciğer zarından teşhis için parça almak).

Bronkoskopi: uyutulan hastaya teşhis ve tedavi için ışıklı boru ile ve hiç ağrı duymadan tüm solunum yollarını incelenmesi, gerekirse solunum yolları parça alma işlemlerinin yapılması, hava yolu tıkanıklıklarının, stent denilen kafeslerle veya LASER ile açılması.

Özofagoskopi: Özofagus (yemek borusu)'un, travma, yabancı cisim, iyi ve kötü huylu tümörlerinin teşhis ve tedavisi.

Mediyastinoskopi, Mediyastinotomi: Yine ışıklı boru yardımıyla uyuyan hastada akciğerin drene olduğu lenf bezelerinden teşhis veya evreleme amaçlı parça alma işlemi.

Video yardımlı torokoskopi (VATS; Endoskopik, kapalı göğüs cerrahisi) ile ışıklı borular ve kamera sistemi ile 2-3 delik açılarak göğüs içi sıvıların boşaltılması, akciğer ve akciğer zarından parça alınması, metastaz, kist hava keseciklerin alınması, Akciğer zarının sıyrılması gibi "Kansız Akciğer Ameliyatları" nın tümünün yapılması mümkün olmaktadır.

Göğüs kafesi şekil bozukluklarında, açık veya kapalı (Nuss) yöntemi ile düzeltme ameliyatları, Göğüs duvarı, kaburgalar veya kasların hastalıkları, iyi veya kötü cinsli urları, Göğüs kafesinin her türlü travmaları: Kaburgalar, sternum (iman tahtası), akciğerin, kalbin, diyafragmanın künt veya keskin cisimlerle; kaza, çarpma, düşme, darb, patlama gibi yaralanmaların ameliyatları gerçekleştirilmektedir.

Akciğerde hacim azaltıcı ameliyat (Volume Reduction Surgery): Amfizemli hastalara yapılan ameliyatla, hastaların solunum fonksiyonlarını ve egzersiz kapasitesini arttırmak, dispne (nefes darlığı) hissini azaltmak ve hayat kalitesini arttırmak amaçlanmaktadır.

Akciğer kanseri, teşhis, evreleme ve tedavisine yönelik ameliyatlar (Akciğerin etkilenen kısmının çıkarılması, rezeksiyonlar).

Akciğer zarında patlamaya ve akciğerde sönmeye yol açan hava keseciklerinin (bül) açık veya gerektiğinde kapalı tedavisi; Akciğerin iltihaplı hastalıkları veya bunların sekellerinin tedavisine yönelik ameliyatlar (Bronşektazi, tüberküloz, aspergillosis vb). Akciğer hastalıklarında akciğer doğumsal yapı bozuklukları (Hava kistleri, Amfizem, doğumsal kistler, Bronşiektazi: çocukluk yaşında geçirilen sık üst solunum yolu ve bronşitler neticesi, hava yollarında meydana gelen, süregen iltihaba yol açan geri dönüşümsüz genişlemeler)

Akciğer köpek kistleri (Hidatik kistler), Akciğer zarının hastalıklarında basit mikrobik akciğer zarı iltihapları (plörit), Akciğerin cerahatli iltihabı (Ampiyem) ve Akciğer zarının tümörleri (iyi cins ve kötü cins) tanı ve tedavisi.