Genel Cerrahi

Genel CerrahiGENEL CERRAHİ

Cerrahi Bölümü, ilgi alanın genişliği nedeni ile birçok disiplin ile işbirliği içinde ve eş güdümlü olarak çalışmaktadır.

Genel Cerrahi hastalarının büyük bölümünü çeşitli tipte kanser vakaları oluşturur. Bu hastalar için tanı, ameliyat ve sonraki tedavi aşamalarının planlanmasında Gastroenteroloji, Radyoloji/Girişimsel Radyoloji, Patoloji, Medikal ve Radyasyon Onkolojisi ile işbirliği içinde çalışılmaktadır.

Genel Cerrahi'nin bir diğer ilgi alanı da travmatolojidir. Travmalı hastalarda sıklıkla çoklu organ sistemi yaralanmalarının varoluşu nedeniyle Ortopedi, Nöroşirurji, Üroloji, Kalp ve Damar Cerrahisi bölümleri ile birlikte hareket edilmektedir. Özellikle şiddetli çoklu organ yaralanmalarında, tüm bu tıp dallarının eşgüdümünü Genel Cerrahi Bölümü üstlenmektedir.

Genel Cerrahi hastalarının tedavisinde en önemli aşamalardan biri de ameliyat sonrasında hastanın en kısa sürede eski yaşamına dönecek hale gelmesidir. Bu da Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon bölümü ile yakın işbirliği içinde çalışılarak gerçekleştirilmektedir.

Hekimlik uygulamaları içine tedavi edici cerrahi uygulamaların girmesi ile birlikte “Cerrahlık” ayrı bir hekimlik dalı olarak benimsenmiş ancak, o dönemlerdeki cerrahi yöntemlerin sınırlı olması nedeni ile tüm cerrahi branşlar “GENEL CERRAHİ” adı altında ele alınmıştır. Oysa gelişmelere paralel olarak giderek ayrı organ ya da Sistem cerrahi uygulamaları genel cerrahinin bölünüp değişik cerrahi branşların çıkmasına neden olmuştur. Bu anlamda değerlendirdiğimizde beyin cerrahisi, kulak-burun-boğaz, Göz, Akciğer cerrahisi, kalp ve damar cerrahisi, üroloji (böbrekler, idrar yolları mesane ve erkek genital organları), kadın- doğum, ortopedi, plastik cerrahisi, çocuk cerrahisi gibi cerrahi branşlar Genel Cerrahi den ayrılmışlardır.

Bugün “Genel Cerrahi” denince: tiroid cerrahisi, meme cerrahisi, yemek borusu, mide, ince ve kalın bağırsaklar, makat Hastalıkları (hemoroid…), Karaciğer, pankreas, Safra kesesi ve safra yolları, fıtık cerrahisi anlaşılmaktadır.

Görüldüğü gibi, günümüz genel cerrahi kavramı bile oldukça farklı organ ve sistemleri içermekte ve bu konuların tamamına bir kişinin (genel cerrah) eskiden olduğu gibi hakim olmasına pek imkan bulunmamaktadır.

Bu nedenle, günümüzde bu konuların tamamını kapsayan tek bir genel cerrahi eğitimi olmakla beraber, genel eğilim genel cerrahi uzmanlığı sonrasında belli konularda uzmanlaşmak gerektiği yönündedir. Bu anlamda Genel Cerrahi’yi Hepato-pankreato-biliyer Sistem veya Karaciğer-pankreas-safra kesesi ve Yolları Cerrahisi, Gastro-intestinal Cerrahi veya sindirim Sistemi Cerrahisi (yemek borusu, mide, ince ve kalın bağırsaklar ve makat bölgesi hastalıkları) ve Tiroid (endokrin) – Meme Cerrahisi olarak ele almak genel bir uygulamadır.

Hastanenin bünyesinde bulunan bilgisayarlı tomografi, manyetik rezonans, ultrasonografi, direk grafik ve endoskopik görüntüleme yöntemleri ile her türlü tanısal işlemler gerçekleştirmekte ve tedavisi planlanabilmektedir.

Özel Sevgi Hastanesinde özellikle minimal invazif cerrahisi ( Laporoskopik cerrahi) başta olmak üzere tüm cerrahi hastalıkların tanı ve tedavisi mümkündür.

Hastanemizde tanısı ve tedavisi gerçekleştirilen hastalıklar ve ameliyatların başlıcaları şunlardır :

1. Minimal İnvazif ( Laporoskopik) cerrahi girişimler; Safra kesesi, kasık fıtığı, reflü hastalığı, böbrek üstü bezi hastalıkları karaciğer kistleri apandisit gibi hastalıkların kapalı yöntemle yapılan ameliyatları Hemoroid, fistül, fissür gibi anal bölge hastalıkları

2. Meme, Kist, tümör ve hastalıkları

3. Karaciğer kist ve tümörleri

4. Troid bezi ( Guatr) hastalıkları

5. Dalak Hastalıkları

6. Mide bağırsak pankreas gibi karın içi organ hastalıkları

7. Kasık fıtığı, göbek fıtığı ve ameliyatlar sonrası fıtıklar gibi tüm fıtık ameliyatları hastanemizde başarıyla yapılmaktadır.