Beslenme ve Diyet

Beslenme ve DiyetBESLENME VE DİYET

Beslenme; büyüme, yaşamın sürdürülmesi ve sağlığın korunması için besinlerin kullanılmasıdır. Toplumda genellikle beslenme, bir hastalık oluşması durumunda dikkat edilecek bir kavram olarak görülmektedir. Yapılan araştırmalarla bireysel diyetler ve sağlık uygulamalarının düzeltilmesi, önlenebilir hastalıkları, sakatlıkları ve erken ölümleri azaltmaktadır. Beslenme yetersizliği ve dengesizliği bazı hastalıkların oluşmasında doğrudan ve bazılarında ise dolaylı olarak nedendir. Bu yüzden Sevgi Hastanesi Beslenme ve Diyet Bölümü olarak beslenme ve diyet üzerine kapsamlı hastalıklarda bireye özgü diyet programları ve beslenme eğitimleri üzerine hizmet verilmektedir.

Günümüzde bir çok hastalığın önlenmesinde, tedavi sırasında ve hastalık sonrasında hastanın beslenme durumu saptanarak, kişi özgü, yeterli ve dengeli beslenme programları ile takip edilmesi gerekmektedir.

Özel Sevgi Hastanesi Beslenme ve Diyet bölümü hastanemizde hizmet vermektedir. Birbirimize toplumda sağlıklı beslenme bilinci oluşturmak ve hastaların iyileşme sürecini destekleyecek beslenme ve diyet hizmetleri sunulmaktadır. Toplumda geliştirilecek sağlıklı beslenme bilinci ile olası hastalıkları, erken ölümleri, sakatlıkları bizlerden uzak tutacaktır. Özel Sevgi Hastanesi olarak bu bilincin geliştirilmesi ve dengesiz beslenmeden kaynaklanan hastalıkların tanısının yapılması, önlenmesi ve tedavisi konularında yetkin personel ile birlikte size sunmaktadır.

Tedavi Edici Beslenme

 • Kalp Hastalıkları

Kolesterol ya da kan yağları yüksekliğinde, besinlerle aldığınız kolesterol ve yağı , diğer besin öğelerinin alım dengesini bozmadan kontrol altında tutmak için gerekli olan tıbbi beslenme tedavisi

 • Şeker Hastalığı (Diyabet) – Gebeliğe Bağlı Şeker Hastalığı

Kan şekerinizi kontrol altında tutmak, ideal kilonuzu korumak ve şeker hastalığına bağlı oluşabilecek diğer hastalıkları engelleyebilmek için kişiye özel planlanmış tıbbi beslenme tedavisi

 • Gut Hastalığı

Ürik asit düzeyinizi ideal seviyede tutmak amacıyla planlanmış pürinden sınırlı tıbbi beslenme tedavisi

İdrar Yolu ve Böbrek Taşları

Taş oluşumu genellikle gereken önlemler alınmazsa tekrar edebilen bir durumdur. Bunun önüne geçebilmek için gerekli olan, sizde bulunan taşın cinsine göre planlanmış tıbbi beslenme tedavisi

 • Böbrek Hastalığı

Böbreklerinizdeki harabiyetin düzeyine bağlı olarak, biyokimyasal sonuçlarınız doğrultusunda, size özel olarak planlanan tıbbi beslenme tedavisi

 • Beslenme Bozukluğu (malnütrisyon)

Bebeklik ya da yetişkinlik döneminde yanlış beslenme uygulamasına ya da bir hastalığa (kanser, AİDS, barsak hastalıkları vb.)bağlı olarak ortaya çıkabilen bir durumdur. Kişinin tükettiği - tüketebileceği miktarlar ve ihtiyaçları arasında bir denge oluşturmaya yönelik tıbbi beslenme tedavisi

 • Şişmanlık (OBEZİTE)

Dünyada ve ülkemizde gittikçe artan bir hızla hayatımıza giren bir hastalık olan şişmanlık bizleri ne yazık ki sadece fiziksel olarak değil, kronik birçok hastalığı davet etmesiyle metabolik olarak da sıkıntıya sokmaktadır. Şişmanlık, besinlerle alınan enerji miktarı ile enerji harcanması arasındaki kronik dengesizliğe bağlı olarak beden yağ kütlesinin, yağsız kütleye oranının aşırı artması sonucu boya göre ağırlığın arzu edilen düzeyin üzerine çıktığı multifaktöriyel bir hastalıktır. Şişmanlık mutlaka tedavi edilmesi gereken bir hastalıktır. Günümüzde Türkiye’de ve dünyanın birçok ülkesinde şişmanlık sıklığındaki artış ürkütücü boyutlara varmıştır. Türkiye’de son 10 yılda yetişkinlerdeki şişmanlık oranındaki artış hafif şişmanlık için erkeklerde %19, kadınlarda %27; şişmanlık için erkeklerde %3, kadınlarda ise %30’a ulaşmıştır.

Türkiye’de toplam şişmanlık oranı % 26 civarındadır. Böylesine yaygın ve gitgide artan bir hastalık, vücudumuzdaki sistemlerin büyük çoğunluğunu doğrudan ya da dolaylı olarak olumsuz yönde etkilemektedir. Şişmanlık ile birlikte kalp hastalıkları, yüksek tansiyon, şeker hastalığı, safra kesesi hastalıkları, bazı kanser türleri, kemik-eklem rahatsızlıkları, solunum rahatsızlıkları, adet düzensizlikleri, kısırlık gibi hastalıkların oluşum riski artmaktadır.

 1. Şişmanlık (OBEZİTE) Nedenleri
 • Kalıtımsal faktörler
 • Enerji alımı ve harcanmasındaki dengesizlikler
 • Fiziksel aktivite azlığı
 • Hormonal etmenler
 • Psikolojik sorunlar