Odyoloji

OdyolojiOdyoloji, yeni bir sağlık alanı olup genel anlamda “işitme bilimi” olarak ifade edilmektedir.

 Odyoloji, kişilerin işitme ve denge bozukluklarını saptayan, tedavi ve rehabilitasyonunu yapan bir bilim dalıdır.

Odyolojinin en ayrıntılı ifadesi ise “normal işitme ve denge fonksiyonları ile ilgilenen; bunun yanı sıra işitme ve denge bozukluklarının önlenmesine yönelik çalışmalar yapan; kendi alanına özgü test yöntemleri ile işitme ve denge bozukluklarının değerlendirilmesi ve tespit edilmesine yönelik uygulamaları içeren; belirlenen bozukluğa bağlı olarak uygun cihaz seçimi ve uygulaması da dahil olmak üzere gerekli işlemlerin gerçekleştirilmesini kapsayan bir bilim dalıdır.”

Odyoloji bilim ve sağlık alanının uygulama yetkisi “odyolog” olarak isimlendirilen meslek elemanı tarafından temsil edilmektedir. Odyolog’a, “odyoloji uzmanı” ya da “işitme bozuklukları uzmanı” da denilmektedir.

Odyoloji bilimi çeşitli testler kullanarak insanların normal düzeyde duyup duymadıklarını, eğer normal düzeyde duymuyorlarsa işitmenin hangi bölümlerinin etkilendiğini ve işitme kaybının ne düzeyde olduğunu, denge bozukluğunun durumu ve işitmeye olan etkisini tespit etmeyi amaçlar.

Odyologlar, Kulak Burun Boğaz doktoru ile birlikte işitme kaybı ya da denge bozukluğu tanısını koyar ve tedavi ve rehabilitasyon konusunda danışmanlık yapar.

Türkiye’de kimi odyologlar konuşma terapisti olarak özel eğitim merkezlerinde, özel kliniklerde, üniversitelerde çalışabilmektedir.

Odyoloji bilimi çok çeşitli disiplinlerle karşılıklı ilişki ve etkileşim içindedir. Kulak Burun Boğaz hekimleri, odyometristler, dil konuşma terapistleri, özel eğitim uzmanları, işitme engelliler öğretmenleri, fizyoterapistler, psikologlar odyologlarla zaman zaman birlikte çalışır.

Yanık Ünitesinde Verilen Hizmetler

Orta derecede yanıklar (Yandaş faktörlerin riski arttırmadığı haller)

Multiple travma ve inhalasyon yaralanması olmayıp, yoğun bakım gerektirmeyen yanıklı vücut yüzeyi; 

erişkinde   %25 e   kadar 2. derece yanık, %10’a kadar 3. derece yanık,

çocuklarda %20 ye kadar 2. derece yanık, %10’a kadar 3. derece yanıklara hizmet verilmektedir.

Odyoloji

Odyoloji