Endoskopi

EndoskopiMide ve bağırsak hastalıklarında sadece tanı için değil, takip ve tedavi amaçlı olarak da kullanılan “endoskopi”, çıplak gözle dışarıdan görülemeyen organlara özel cihazlarla ulaşarak, incelenecek organların gözle görünür hale getirilme işlemidir. Gelişen teknolojilerle hastaya daha konforlu bir uygulama süreci yaşatan yöntem, incelenecek organa göre değişik isimler almaktadır. Midenin incelenmesi için yapılan endoskopi işlemine “gastroskopi”, kalın bağırsak için uygulanacak endoskopiye “kolonoskopi” denilmektedir.

Endoskopi gerektiğinde uygulanmalıdır!

Endoskopik uygulamalarda dikkat edilmesi gereken noktalardan biri, diğer tıbbi tetkikler gibi, yöntemin sadece gerektiği zamanlarda uygulanmasıdır. Hastanın yaşı ve şikayetinin süresi bu gerekliliğin belirlenmesinde etkilidir. Endoskopi uygulamalarından, üst endoskopi olarak da bilinen, gastroskopinin uygulanabileceği belli durumlar; kilo kaybı, kansızlık, ailede ülser veya kanser varlığı, nedeni bilinmeyen bulantı veya kusma, yutma güçlüğü, tedavilere yanıt vermeyen reflü belirtileri, üst mide bağırsak sistemi kanamaları, ülser şeklinde sıralanabilir. Öte yandan, diğer bir endoskopi türü olan alt endoskopi de; kanama, radyolojik görüntüleme yöntemleri ile tespit edilen ülser, nedeni bilinmeyen demir eksikliği anemisi, ağrılı bağırsak hastalığı ön tanısı ve kolon kanseri şüphesi olan hastalar için, etkili bir tanı ve tedavi aracı olabilmektedir.

Endoskopi acısız ve ağrısız bir işlemdir

Endoskopi işleminin türüne göre lokal anestezi ile sadece boğazın uyuşturulması veya damardan ilaç verilerek hastanın tamamen uyutulması sağlanmaktadır. Özel bir durum olmadığı takdirde de, endoskopi işlemi sadece 10 dakika süren, acısız, ağrısız bir işlemdir.

Endoskopik uygulamalar tedavi için de kullanılır

Endoskopik uygulamalar sadece görüntüleme ve tanı için değil, tedavi aracı olarak da kullanılabilir. Üst endoskopi ile aktif kanamalar durdurulabilmekte, sirozlu hastalarda yemek borusu varislerine müdahale edilebilmektedir. Reflü hastalarında, farklı teknikler kullanılarak yapılan endoskopik işlemler sayesinde tedavi sağlanabilir. Beyinde gelişen bazı sorunlar nedeniyle, ağızdan uzun süre yemek alamayacak hastalar için ise; cilt üzerinden endoskopik yöntemlerle mideye tüp takılarak beslenme işlemi de gerçekleştirilebilir. Öte yandan, alt endoskopi yöntemleri kullanılarak kolon darlıkları genişletilmekte, yabancı cisimler çıkarılabilmekte, aktif kanamalar durdurulup, hemoroitler bağlanabilmektedir. Tüm bu yöntemler sayesinde büyük cerrahi işlemlere gereksinim duymaksızın hastanın kısa sürede sağlığına kavuşması sağlanır.

Endoskopi yapan doktorun yeterli eğitim alması önemlidir

İlerleyen teknoloji ve artan bilgi ile birçok hastalığın erken tanı ve tedavi olanağını sağlayan endoskopik uygulamalar hızla gelişmekte ve çeşitlilik kazanmaktadır. Ancak maksimum fayda sağlamak için uygun tekniğin, doğru hastaya, uzman ellerce uygulanması, en yüksek performansa ulaşılmasına olanak sağlayacaktır. Bu noktada önemli olan, endoskopiyi uygulayan kişinin bu konuda yeterli eğitimi almış, ne yaptığını bilen ve planlanan işlemi gerçekleştirme yetisine sahip bir endoskopist olmasıdır.

Endoskopi

Endoskopi

Endoskopi 2

Endoskopi 2